سنگ تزئینی تراورتن

سنگ تزئینی تراورتن

شرکت گوهر طلایی پاسارگاد (زیر نظر هلدینگ صبا میهن) کلیه خرید وفروش ، توزیع ، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات...

ظرفیت صادراتی برنج

ظرفیت صادراتی برنج

شرکت گوهر طلایی پاسارگاد (زیر نظر هلدینگ صبا میهن) کلیه خرید وفروش ، توزیع ، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات...

صادرات برنج

صادرات برنج

شرکت گوهر طلایی پاسارگاد (زیر نظر هلدینگ صبا میهن) کلیه خرید وفروش ، توزیع ، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات...

انواع خرما صادراتی ایران (قسمت دوم)

انواع خرما صادراتی ایران (قسمت دوم)

شرکت گوهر طلایی پاسارگاد (زیر نظر هلدینگ صبا میهن) کلیه خرید وفروش ، توزیع ، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات...