وابسته نبودن دولت به بانک مرکزی

دژپسند: دولت در ۶ ماهه نخست سال ۱ ریال هم به بانک مرکزی وابستگی نداشت وزیر اقتصاد و دارایی از نشانه های بارقه امید اقتصادی در ۶ ماهه دوم سال خبر داد و گفت: دولت در ۶ ماهه نخست...

ادامه مطلب 0

هشدار رئیس کل بانک مرکزی

افرادی که مهر ماه سال ۹۷ اقدام به خرید ارز داشتند دو سال صبر کردند تا به قیمت خرید خود برسند .به زودی شاهد اتفاقات خوب در بازار سرمایه و ارز خواهیم بود کسانی که سهام خود را از...

ادامه مطلب 0