شرکت صبامیهن به عنوان یک هلدینگ سرمایه­ گذاری با رویکرد مدیریت تحول هوشمند استراتژیک و در راستای برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول علمی و کیفیتی و همچنین تمرکز بر انتظارات ذینفعان، خود را متعهد به اصول زیر می­داند:

 

 

به‌منظور تحقق اصول فوق، این شرکت سیستم­های مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد
ISO 9001:2015، مدیریت  رسیدگی به شکایت و سنجش رضایت مشتریان بر اساس استانداردهای   ISO 10002:2018 و ISO 10004:2018  و مدیریت ریسک بر اساس استاندارد
ISO 31000:2018  را به اجرا درآورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثربخش نظام کیفی متعهد می­داند. به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف استراتژی­های شرکت و الزامات استانداردهای جهانی، سالانه حداقل دوبار مراتب مورد بازنگری مدیریت ارشد شرکت قرار می‌گیرد.

 

 

  • توسعه منابع انسانی از طریق جذب و ارتقاء نیروهای متخصص و حرفه­ ای.­
  • رعایت استانداردهای بین­المللی مدیریت و تلاش در جهت افزایش اعتماد و رضایت تمامی گروه­های ذی‌نفع
  • اجرای الزامات مدیریت ریسک در تمامی فرآیندهای سرمایه­ گذاری، مشارکت­های ملی و
    بین ­المللی، و ادغام و واگذاری.
  • فراهم کردن محیط کار مناسب و صمیمی و توسعه­ ی مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم ­سازی و تصمیم گیری.
  • گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات.
  • بهبود مداوم فرآیندها جهت کاهش هزینه، افزایش بهره ­وری، ترکیب بهینه منابع، افزایش چابکی و بهره­ وری.